Cloruro Potasico 14,9% 20X20Ml

78460010 - Braun
Solucion Suplemento Potasio