Otomax 34Ml

E1009532 - Msd
Gentamicina Betametasona Clotrimazol