Tubo Endotraqueal PVC Sin Balon 4,0Mm

K272403 - Kruuse
SIN DATOS
Tubo Endotraqueal