Electrobisturi Mono-Bipolar Diatermo MB 160D GIMA

SH920-0509
Electrobisturi