Electrobisturi Mono-Bipolar Diatermo MB 160D Gima

SH920-0509 - GIMA SPA
Electrobisturi